THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 145850
QUANG CÁO
Sáng kiến kinh nghiệm
Một số biện pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn các hội thi (Trần Thị Lan-PHT trưởng MN Mai Thủy)
I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết, ngày nay Giáo dục - Đào tạo được coi là tiền đề cơ bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội, là con đường quan trọng nhất để phát huy nguồn lực con người. Chính vì vậy, luận điểm đi lên bằng Giáo dục đã được khẳng định và trở thành chân lý của thời đại chúng ta. Thời đại mà trí tuệ con người trở thành tài nguyên quý giá nhất của một quốc gia và một dân tộc. Xuất phát từ đặc điểm của thời đại và yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết TW II khóa VIII Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Giáo dục - Đào tạo là Quốc sách hàng đầu, đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo là đầu tư phát triển”. Đề cao vai trò giáo dục là tư tưởng tiến bộ mang tính thời đại. Tư tưởng chỉ đạo có tầm chiến lược của Đảng ta đang từng bước thể chế hóa một cánh thấu đáo, kịp thời và đồng bộ trong cuộc sống. Tại Điều 2- Luật Giáo dục đã khẳng định: “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức sống khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Hiệu trưởng
Quản trị Wedsite
Quản trị Wedsite
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON MAI THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3960507 * Email: mnmaithuy@lethuy.edu.vn